Online sargyt goýuň

"Türkmentelekom" EAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri üçin biziň hünärmenlerimiz Siziň bilen habarlaşarlar

e.gov.tm

Döwlet hyzmatlar portaly

- Online töleg hyzmaty

Giňişleýin

sanly.tm

Domeniňizde korporatiw poçta

- Korporatiw e-poçta hyzmatyna birikmek üçin ýüztutma

Giňişleýin

"Türkmentelekom" EAK-nyň mobil goşundysy

Şahsy otag

öýüňizden çykman dürli amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär

Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly e.gov.tm

Döwlet edaralary tarapyndan hödürlenýän onlaýn hyzmatlaryndan peýdalanyň

Türkmen radio

Aýdym-saz diňläň we iň soňky habarlardan habarly boluň

app-img

JAN Technology HJ täze başlangyçlardan başlap, dürli ugurlarda öz işlerini onlaýn gurmak we dolandyrmak üçin mowzugymyzy ulanýarlar.

Geçmek

Täzelikler

Hyzmatdaşlar