Internet nyrhnamalary

Ilat üçin internet

Şäher üçin çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

 • 256 Kbit/s
  TMT 100 /aý
 • 512 Kbit/s
  TMT 150 /aý
 • 1 Mbit/s
  TMT 170 /aý
 • 2 Mbit/s
  TMT 200 /aý

Welaýat etraplarynyň daýhan birleşikleri we obalarynyň ýaşaýjylary üçin internet nyrhnamalary

 • 256 Kbit/s
  TMT 50 /aý
 • 512 Kbit/s
  TMT 100 /aý
game img

Ýokary tizlikde oýun oýnamak

TMT 20/

Islendik nyrhnamada oýunlary ýokary tizlikde oýnamak

setting img

Goşmaça hyzmatlar

Gaýtadan resmileşdirmek

Üç aýa çenli möhlet bilen wagtlaýyn öçürmek: TMT 30,00