Internet nyrhnamalary

Bölünip berlen infokanalyň kärendesi

Internet tizligi:

2 Mbit/s

Türkmenistanyň edara-kärhanalary üçin internet (GBüS-y hasaba almak bilen)

Döwlet edaralar
TMT 1 140 /aý
Döwlete degişli däl edaralar
TMT 1 140 /aý

Döwlete degişli edara-kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar) üçin

Daşary ýurt edara-kärhanalary üçin internet

Döwlet edaralar
$ 1 973.68 /aý
Döwlete degişli däl edaralar
$ 2 368.42 /aý

Türkmenistanyň edara-kärhanalary üçin internet (GBüS-y hasaba almak bilen)

ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

2 Mbit/s

1000.00

TMT

4 Mbit/s

1250.00

TMT

6 Mbit/s

1500.00

TMT

8 Mbit/s

1750.00

TMT

10 Mbit/s

2000.00

TMT

2 Mbit/s = TMT 1000.00 /aý
4 Mbit/s = TMT 1250.00/aý
6 Mbit/s = TMT 1500.00/aý
8 Mbit/s = TMT 1750.00/aý
10 Mbit/s = TMT 2000.00/aý

Döwlete degişli däl edaralar

ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

Döwlete degişli edara-kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar) üçin

2 Mbit/s

1000.00

TMT

4 Mbit/s

1250.00

TMT

6 Mbit/s

1500.00

TMT

8 Mbit/s

1750.00

TMT

10 Mbit/s

2000.00

TMT

2 Mbit/s = TMT 1000.00 /aý
4 Mbit/s = TMT 1250.00/aý
6 Mbit/s = TMT 1500.00/aý
8 Mbit/s = TMT 1750.00/aý
10 Mbit/s = TMT 2000.00/aý

Türkmenistanyň ylmy edaralary we bilim berýän okuw jaýlary üçin

Bilim edaralar üçin ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

512 Kbit/s

250.00

TMT

1 Mbit/s

350.00

TMT

2 Mbit/s

500.00

TMT

512 Kbit/s = TMT 250.00 /aý
1 Mbit/s = TMT 350.00/aý
2 Mbit/s = TMT 500.00/aý

Bilim edaralary üçin bölünip berlen infokanalyň kärendesi

4 Mbit/s

600.00

TMT

6 Mbit/s

900.00

TMT

8 Mbit/s

1200.00

TMT

10 Mbit/s

1500.00

TMT

4 Mbit/s = TMT 600.00/aý
6 Mbit/s = TMT 900.00/aý
8 Mbit/s = TMT 1200.00/aý
10 Mbit/s = TMT 1500.00/aý

Daşary ýurt kompaniýalary üçin internet

ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

2 Mbit/s

1754.39

$

4 Mbit/s

2105.26

$

6 Mbit/s

2526.35

$

8 Mbit/s

3031.58

$

10 Mbit/s

3638.6

$

2 Mbit/s = $ 1754.39 /aý
4 Mbit/s = $ 2105.26/aý
6 Mbit/s = $ 2526.35/aý
8 Mbit/s = $ 3031.58/aý
10 Mbit/s = $ 3638.6/aý

Döwlete degişli däl edaralar

ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

512 Kbit/s

1705.26

$

1 Mbit/s

3410.53

$

2 Mbit/s

2192.98

$

4 Mbit/s

2631.58

$

6 Mbit/s

3157.89

$

8 Mbit/s

3789.47

$

10 Mbit/s

4561.4

$

512 Kbit/s = $ 1705.26 /aý
1 Mbit/s = $ 3410.53 /aý
2 Mbit/s = $ 2192.98 /aý
4 Mbit/s = $ 2631.58/aý
6 Mbit/s = $ 3157.89/aý
8 Mbit/s = $ 3789.47/aý
10 Mbit/s = $ 4561.4/aý