Telewideniýe

Fiziki şahslar üçin

Birinji nokat üçin aýdaky hyzmat ediş tölegi: 10,00 TMT

Ikinji nokat üçin aýdaky hyzmat ediş tölegi: 5,00 TMT

Birinji nokady gurnamak we birikdirmek: 50,00 TMT

Her bir goşmaça nokat üçin gurnamak we birikdirmek: 30,00 TMT

Ýuridiki şahslar üçin

Her bir nokat üçin aýdaky hyzmat ediş tölegi: 15,00 TMT

Her bir nokadyny gurnamak we birikdirmek: 328,30 TMT