"Türkmentelekom" EAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri üçin sargydyňyzy goýuň

Hünärmeni çagyrmak

+993 12 92-11-43

Eger-de siz özbaşdak internedi sazlamak boýunça meseläňizi çözüp bilmedik bolsaňyz, biziň tehniki hünärmenlerimizi çagyryp bilersiňiz

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-
-


captcha