Tehniki goldaw

Telefon

+993 12 92-06-74

Internet bilen bagly soraglar boýunça gije-gündiz tehniki goldaw

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler