Billing

Öz maglumatlaryňyzy we hasabyňyzy görmek üçin şahsy otag

Giňişleýin >

TM Wi-Fi

Jemgyýetçilik ýerlerinde ýokary tizlikli çäklendirilmedik internet

Giňişleýin >

Poçta

@online.tm poçta üçin müşderilere giriş

Giňişleýin >

Habarlaşmak üçin

Türkmenistanyň çägindäki ähli bölümler hakynda maglumat

Giňişleýin >

Online sargyt goýuň

"Türkmentelekom" EAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri üçin biziň hünärmenlerimiz Siziň bilen habarlaşarlar

Hosting

Türkmenistanyň serwerlerinde ýerleşdirmek

Giňişleýin

Kolokasiýa

Maglumatlar merkezinde serweri ýerleşdirmek

Giňişleýin

Internet nyrhnamalary

Ilat, ýurudiki şahslar we edaralar üçin internet hyzmatlarynyň nyrhnamalary

Giňişleýin

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin

Täzelikler

Online TV dürli enjamlarda serediň