1-nji ädim: Outlook programmasynda täze elektron hasabyny gurnamak

img1

1. Outlook programmasyny işletmeli.

2. Elektron salgyny goşuň, meselem: test@tca.gov.tm

3. Подключить

2-nji ädim. IMAP birikdirmäni saýlaň

img2

IMAP saýlaň. Далее

3-nji ädim: IMAP birikdirmäniň elektron hasabyny sazlamak

img3

Gelýän poçta serweri: imap.sanly.tm

Port: 993

Birikdirmegiň usuly: SSL/TLS


Ugradylýan poçta serweri: smtp.sanly.tm

Port: 465

Birikdirmegiň usuly: SSL/TLS

Далее düwmesine basyň. Hasabyňyzyň sazlamalary barlanar. Barlag üstünlikli tamamlansa, Готово düwmä basyň. Eger üstünlikli tamamlanmasa ähli sazlamalaryň dogrudygyny barlaň.

4-nji ädim: Elektron hasabyň syrly açaryny giriziň: ****

img4

Poçta üçin döreden programma parolyňyzy giriziň. Подключить düwmesine basyň.

5-nji ädim: Taýýar! Hasaby girizmek tamamlandy

img5