VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

VPS (Virtual Private Server) ýa-da VDS (Virtual Dedicated Server) “berlen wirtual serwer” diýmekligi aňladýar. VPS VDS-dan näme tapawudy bar diýseň, hakykatda hiç tapawudy ýok, ýöne wirtuallaşdyrma tehnologiýasynda giňişleýin tapawudy ýüze çykýar(mysal üçin, OpenVZ we KVM).

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn