Müşderi wirtual maşyn OS-ny özbaşdak üýtgedip bilýärmi?

OpenVZ we KVM tehnologiýalaryny (VDS A, VDS B, VDS C) goldaýan nyrhnamalary ulanýan bolsaňyz, wirtual maşynyň OS-ny özbaşdak üýtgedip bilersiňiz. Hyzmaty açanyňyzda rekwizitleri e-poçta salgyňyza iberilýär. Rekwizitda vmmanager-a geçmek üçin salgylanmany ulanyp bilersiňiz. Wirtual maşynyň OS-ny täzeden gurmak Dolandyryş -> Wirtual maşynlar -> Gaýtadan gurnamak bölüminde başladylýar.

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn