«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowgatlyk hem-de ýubileý poçta markalarynyň şekil taslamalaryny taýýarlamak üçin döredijilik bäsleşik yglan edýär.


02.01.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowgatlyk hem-de ýubileý poçta markalarynyň şekil taslamalaryny taýýarlamak üçin döredijilik bäsleşigini yglan edýär.  Gatnaşyjylar eserleriniň asyl nusgalaryny Aşgabat şäheriniň Mäti Köse köçesiniň 16-njy jaý salgysyna şeýle hem elektron poçtasyna: turkmenpost@sanly.tm iberip bilerler.  Habarlaşmak üçin  telefon belgileri: (+99312) 93-00-13 we 075

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn