Aşgabatda gaýtadan dronlaryň süweleňi geçiriler


18.05.2024

18-nji maýda Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary täze açylan Magtymguly Pyragy medeni we seýilgäh toplumynyň çäginde gaýtdan geçiriljek dronlaryň şüweleňini synlap bilerler.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň "Türkmenportala" habar berişi ýaly şüweleň 21: 00-da başlanar.

Ähli isleg bildirenler täze seýilgäh toplumynyň çäginden ajaýyp çykyşlara tomaşa edip biler.

Yşyklandyryjylar bilen enjamlaşdyrylan ýüzlerçe dronlar gijeki asmanda reňkli şekilleri we nagyşlary emele getirerler.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn